Privacyverklaring

1. Geldigheid

1.1 Deze privacyverklaring en algemene opmerkingen over de gegevensbescherming gelden voor alle vormen van verwerking door Richard Wolf GmbH, Pforzheimer Straße 32, 75438 Knittlingen, e-mail: info@richard-wolf.com als verantwoordelijke in de zin van art. 4 EU Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG"). Onze privacytoezichthouder bereikt u via datenschutz@richard-wolf.com of via ons postadres met de toevoeging "De privacytoezichthouder".

1.2 De bescherming van uw persoonlijke gegevens vinden wij belangrijk, vooral wat betreft het behoud van uw persoonlijkheidsrecht bij de verwerking en het gebruik van deze informatie. Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonlijke gegevens tijdens het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die op u persoonlijk betrekking hebben, zoals bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

2. Automatisch verzamelen en verwerken van gegevens door de browser

2.1 Zoals bij elke website verzamelt onze server automatisch en tijdelijk gegevens in de server-logfiles, die door de browser zijn doorgestuurd, voor zover u dit niet heeft gedeactiveerd. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn voor de weergave van onze website en de waarborging van stabiliteit en veiligheid (juridische basis art. 6 al. 1 lid f) AVG):

 • IP-adres van de computer die de aanvraag doet
 • bestandsaanvraag van de client
 • de http-antwoordcode
 • de internetpagina, waarvandaan u ons bezoekt (Referrer URL),
 • het tijdstip van de serveraanvraag
 • browsertype en -versie
 • gebruikt besturingssysteem van de computer die de aanvraag doet

Er vindt geen persoonsgerelateerde analyse van de server-logfiles plaats. Deze gegevens kunnen door de aanbieder op geen enkel moment aan bepaalde personen worden gelinkt. Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen vindt niet plaats.

2.2    Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google") om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Via de ingewonnen statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter maken. Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van uw gebruik van de website mogelijk is. Volgens de informatie van Google hebben de cookies een looptijd van maximaal twee jaar. Daarna worden ze automatisch gedeactiveerd. De door de cookie ingewonnen informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij gebruiken Google Analytics met de toevoeging "_anonymizeIp()". Daardoor worden IP-adressen in korte vorm verwerkt, zodat een herleidbaarheid naar personen kan worden uitgesloten. Voor zover de via u verzamelde gegevens naar personen kunnen worden herleid, wordt dit direct uitgesloten en worden de persoonlijke gegevens direct gewist. In opdracht van ons zal Google de informatie gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om andere diensten te verlenen die samenhangen met het gebruik van de website en het internet.

Het voor Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt conform de informatie van Google niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Voor uitzonderingen waarbij persoonlijke gegevens naar de VS worden verstuurd, heeft Google zich aan het EU-US Privacy Shield onderworpen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Juridische basis voor het gebruik van Google Analytics is uw toestemming conform art. 6 al. 1 lid a) AVG. Tijdens uw eerste bezoek aan onze website wordt uw toestemming gevraagd voor het plaatsen van cookies, die gegevens voor verschillende doeleinden verzamelen. U kunt de toestemming naar keuze voor alle categorieën van diensten verlenen (button "Alles selecteren") of door het plaatsen van een vinkje gebruikersgedefinieerde instellingen aanbrengen. Google Analytics valt onder de categorie "Statistiek". Zo kunt u bepalen of u toestemming voor de gegevensverwerking verleent of dat u de toestemming wilt weigeren. De toestemming is vrijwillig en kan te allen tijde onder "Cookie-instellingen" onderaan onze website (in de footer) voor de toekomst worden herroepen. Daarvoor kunt u het geplaatste vinkje weer verwijderen.

U kunt het opslaan van cookies ook door een instelling van uw browser-software voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval niet alle functies van deze website in volledige omvang kunt gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen van gegevens die door de cookie zijn aangemaakt en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de gegevensverwerking door Google voorkomen, door de plug-in voor uw browser via de volgende link te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Het verzamelen door Google Analytics kunt u voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een Opt-Out-Cookie geplaatst, waarmee in de toekomst de gegevensverzameling tijdens uw bezoek aan deze website wordt voorkomen: Google Analytics deactiveren.

Informatie over de externe aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruikersvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, overzicht van de gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html en de privacyverklaring: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Informatie over cookies bij Google Analytics vindt u op https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=de.

 

2.3    Google Ads

Deze website maakt ook gebruik van Google Ads om advertenties in het reclamenetwerk van Google te plaatsen (bijv. in de zoekresultaten, in video's, op websites, etc.). Deze kunnen dan aan gebruikers worden getoond die vermoedelijk interesse in de advertenties hebben. Hiermee kunnen wij advertenties voor en binnen ons online-aanbod doelgerichter weergeven om gebruikers alleen advertenties te tonen die potentieel bij hun interesses passen. Als een gebruiker bijvoorbeeld advertenties voor producten te zien krijgt waar hij bij een ander online-aanbod interesse in toonde, is hier sprake van "Remarketing". Voor deze doeleinden wordt bij het openen van onze en van andere websites waarop het reclamenetwerk van Google actief is, direct door Google een code van Google uitgevoerd en worden zogenaamde (re)marketing-tags (onzichtbare grafieken of code, ook wel "Web Beacons" genoemd) in de website geïntegreerd.

De gegevens van de gebruiker worden in het kader van het reclamenetwerk van Google als pseudoniem verwerkt. Dat wil zeggen dat Google niet de naam of het e-mailadres van de gebruiker opslaat en verwerkt, maar de relevante gegevens cookiegerelateerd binnen pseudonieme gebruikersprofielen verwerkt. Vanuit het oogpunt van Google worden de advertenties niet voor een concreet geïdentificeerde persoon beheerd en weergegeven, maar voor de cookie-bezitter, onafhankelijk van wie deze cookie-bezitter is. Dit geldt niet als een gebruiker Google de uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, de gegevens zonder pseudoniem te verwerken. De gegevens die over de gebruiker worden verzameld, doorgestuurd naar Google en opgeslagen op Google-servers in de VS.

Door het bezoek aan onze website krijgt Google de informatie dat u onze website heeft geopend. Daarvoor maakt Google gebruik van een Web Beacon om een cookie op uw computer te plaatsen. De in punt 2.1 van deze verklaring genoemde gegevens worden doorgestuurd. Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens, noch is ons de volledige omvang van de gegevensverzameling en de duur van de opslag hiervan bekend. Uw gegevens worden naar de VS doorgestuurd en daar geanalyseerd. Als u met uw Google-account bent ingelogd, kunnen uw gegevens hier direct aan worden gekoppeld. Als u de koppeling met uw Google-profiel niet wenst, dient u zich uit te loggen. Het is mogelijk dat deze gegevens aan contractuele partners van Google, aan derden en aan instanties worden doorgegeven. Juridische basis voor de verwerking van uw gegevens is art. 6, al 1 p. 1, lid f AVG. 

U kunt de installatie van de cookies van Google Ads op verschillende manieren verhinderen: a) door een instelling van uw browsersoftware, waarbij het verhinderen van cookies van derden vooral voorkomt dat u advertenties van derde aanbieders te zien krijgt; b) door op uw interesses afgestemde advertenties bij Google via de link http://www.google.de/ads/preferences te deactiveren, waarbij deze instelling wordt gewist als u uw cookies wist; c) door op uw interesses afgestemde advertenties van aanbieders die deel uitmaken van de campagne "About Ads" via de link http://www.aboutads.info/choices te wissen, waarbij deze instelling wordt gewist als u uw cookies wist; d) door permanent te deactiveren in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij willen erop wijzen dat u in dit geval eventueel niet in volledige omvang van alle functies van dit aanbod gebruik kunt maken.
Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking alsmede meer informatie over uw rechten hieromtrent en over instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u bij: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; voorwaarden gegevensbescherming voor reclame: http://www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads.

2.4    Facebook Remarketing

Deze website maakt ook gebruik van de remarketing-functie "Custom Audiences" van Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA ("Facebook"). Daardoor kunnen aan gebruikers van de website in het kader van hun bezoek aan het sociale netwerk Facebook of aan andere websites die deze functie ook gebruiken, op hun interesses afgestemde advertenties ("Facebook-Ads") worden getoond. Ons doel hiermee is advertenties te tonen die interessant voor u zijn, zodat wij onze website interessanter voor u kunnen maken.

Vanwege de gebruikte marketing-tools ("Facebook Pixel") maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Facebook. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van deze tool door Facebook worden verzameld en informeren u daarom overeenkomstig onze stand van kennis: door het gebruik van Facebook Custom Audiences krijgt Facebook de informatie dat u onze internetpagina heeft geopend of op een advertentie van ons heeft geklikt. Voor zover u bij een dienst van Facebook bent geregistreerd, kan Facebook het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bij Facebook bent geregistreerd of u zich niet heeft aangemeld, is het mogelijk dat de aanbieder uw IP-adres en andere identificatiekenmerken achterhaalt en opslaat.

Juridische basis voor het gebruik van Custom Audiences is uw toestemming conform art. 6 al. 1 lid a) AVG. Tijdens uw eerste bezoek aan onze website wordt uw toestemming gevraagd voor het plaatsen van cookies, die gegevens voor verschillende doeleinden verzamelen. U kunt de toestemming naar keuze voor alle categorieën van diensten verlenen (button "Alles selecteren") of door het plaatsen van een vinkje gebruikersgedefinieerde instellingen aanbrengen. Facebook Custom Audiences valt onder de categorie "Marketing". Zo kunt u bepalen of u toestemming voor de gegevensverwerking verleent of dat u de toestemming wilt weigeren. De toestemming is vrijwillig en kan te allen tijde onder "Cookie-instellingen" onderaan onze website (in de footer) voor de toekomst worden herroepen. Daarvoor kunt u het geplaatste vinkje weer verwijderen.

Het deactiveren van de functie "Facebook Custom Audiences" is voor ingelogde gebruikers via https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_ mogelijk.
Meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook vindt u op https://www.facebook.com/about/privacy.

2.5    LinkedIn Insights

Deze website maakt ook gebruik van de marketing-functie "Insights" van LinkedIn Inc., 2029 Stierlin Court, Mountain View, California, 94043, USA ("LinkedIn"). Daardoor kunnen aan gebruikers van de website in het kader van hun bezoek aan het sociale netwerk LinkedIn of aan andere websites die deze functie ook gebruiken, op hun interesses afgestemde advertenties worden getoond. Ons doel hiermee is advertenties te tonen die interessant voor u zijn, zodat wij onze website interessanter voor u kunnen maken.

LinkedIn gebruikt voor de dienst Insights "cookies", tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van uw gebruik van de website mogelijk is. Volgens de informatie van LinkedIn hebben de cookies een looptijd tussen 30 dagen en drie maanden. Op basis van de gebruikte cookies maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van LinkedIn. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van deze tool door LinkedIn worden verzameld en informeren u daarom overeenkomstig onze stand van kennis: door het gebruik van LinkedIn Insights krijgt LinkedIn de informatie dat u onze internetpagina heeft geopend of op een advertentie van ons heeft geklikt. Voor zover u bij een dienst van LinkedIn bent geregistreerd, kan LinkedIn het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bij LinkedIn bent geregistreerd of u zich niet heeft aangemeld, is het mogelijk dat de aanbieder uw IP-adres en andere identificatiekenmerken achterhaalt en opslaat.

Juridische basis voor het gebruik van LinkedIn Insights is uw toestemming conform art. 6 al. 1 lid a) AVG. Tijdens uw eerste bezoek aan onze website wordt uw toestemming gevraagd voor het plaatsen van cookies, die gegevens voor verschillende doeleinden verzamelen. U kunt de toestemming naar keuze voor alle categorieën van diensten verlenen (button "Alles selecteren") of door het plaatsen van een vinkje gebruikersgedefinieerde instellingen aanbrengen. LinkedIn Insights valt onder de categorie "Marketing". Zo kunt u bepalen of u toestemming voor de gegevensverwerking verleent of dat u de toestemming wilt weigeren. De toestemming is vrijwillig en kan te allen tijde onder "Cookie-instellingen" onderaan onze website (in de footer) voor de toekomst worden herroepen. Daarvoor kunt u het geplaatste vinkje weer verwijderen.

Het deactiveren van de functie "LinkedIn Insights" is voor ingelogde gebruikers via https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising mogelijk. Meer informatie over de gegevensverwerking door LinkedIn vindt u op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Informatie over gebruikte cookies vindt u op https://www.linkedin.com/legal/l/cookie-table.

3. Verzamelen en verwerken van vrijwillig meegedeelde gegevens

3.1 Algemene contactopname

Voor zover u persoonlijke gegevens via e-mail of via onze website meedeelt (naam, voornaam, e-mailadres, adres), vindt dit over het algemeen op vrijwillige basis plaats. Deze gegevens worden voor de afhandeling van uw contractuele verhouding, de verwerking van uw aanvragen of uw bestellingen en voor eigen markt- of opinieonderzoek en voor eigen reclame via post en e-mail gebruikt. Een verdergaand gebruik, in het bijzonder een gegevensoverdracht aan derden voor reclamedoeleinden, markt- of opinieonderzoek vindt niet plaats. De in deze context verzamelde gegevens wissen wij zodra de bewaarplicht is vervallen, of wij beperken de verwerking ervan als er wettelijke bewaarplichten bestaan. Juridische basis is art. 6 al. 1 lid. b) AVG of art. 6 al. 1 lid. f) AVG.

3.2 Nieuwsbrief

Met uw toestemming kunt u zich op onze nieuwsbrief abonneren, waarin wij u op de hoogte brengen van actuele, interessante aanbiedingen. De geadverteerde goederen en diensten worden in de toestemmingsverklaring genoemd.

Voor de aanmelding op onze nieuwsbrief maken wij gebruik van het zogenaamde Double-opt-in-proces. Dat wil zeggen dat wij u na de aanmelding een e-mail sturen waarin wij u verzoeken de toezending van de nieuwsbrief te bevestigen. Als u uw aanmelding niet binnen 24 uur bevestigt, wordt uw informatie geblokkeerd en na een maand automatisch gewist. Verder slaan wij uw gebruikte IP-adressen en tijdstippen van aanmelding en bevestiging op. Doel van dit proces is het aan kunnen tonen van uw aanmelding en het kunnen ophelderen van mogelijk misbruik van uw persoonlijke gegevens.

Voor het toezenden van de nieuwsbrief is enkel de invoer van uw e-mailadres verplicht. De invoer van andere, afzonderlijk gemarkeerde gegevens vindt plaats op vrijwillige basis en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te kunnen spreken. Na uw bevestiging slaan wij uw gegevens op met als doel de toezending van de nieuwsbrief (juridische basis is art. 6 al. 1 p. 1 lid a) AVG).

Uw toestemming voor het toezenden van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde herroepen en u van de nieuwsbrief afmelden. Herroepen is mogelijk met een klik op de link die u in elke nieuwsbrief per e-mail vindt of via een e-mail aan presse@richard-wolf.com.

3.3 Gegevensverwerking voor de uitvoering van het contract

Persoonlijke gegevens van onze klanten, opdrachtgevers, belanghebbenden en andere contractuele partners (samenvattend aangeduid als "Contractuele partners") worden conform art. 6 al. 1 lid b) AVG verwerkt. Dit vindt plaats in het kader van onze contractuele of pre-contractuele diensten aan onze contractuele partners. De hierbij verwerkte gegevens, het soort, de omvang, het doel en de noodzakelijkheid van de verwerking worden bepaald aan de hand van de contractuele verhouding die eraan ten grondslag ligt.

Onder de verwerkte gegevens vallen de basisgegevens van onze contractuele partners (bijv. namen en adressen), contactgegevens (bijv. e-mailadressen en telefoonnummers) en contractuele gegevens (bijv. gebruikte diensten, contractuele inhoud, communicatie, namen van contactpersonen) en betalingsgegevens (bijv. rekeningen, betalingsgeschiedenis). Bijzondere categorieën van persoonlijke gegevens verwerken wij alleen als deze onderdeel uitmaken van een in opdracht gegeven of contractuele verwerking. Overdracht van deze gegevens aan derden vindt in principe niet plaats, tenzij dit voor de afhandeling van onze claims conform art. 6 al. 1 lid f) AVG vereist is of er een wettelijke plicht conform art. 6 al. 1 lid C) AVG bestaat.

Het wissen van gegevens vindt plaats als de gegevens voor het voldoen aan contractuele of wettelijke zorgplichten alsmede voor de omgang met eventuele garantie- of vergelijkbare plichten niet meer vereist zijn. Hierbij wordt de noodzakelijkheid van het bewaren van gegevens elke drie jaar gecontroleerd; verder gelden de wettelijke bewaarplichten.

3.4 Elektronische sollicitatie

Op onze carrièrepagina kunt u een open sollicitatie of een concrete sollicitatie op een vacature via e-mail insturen. Uw gegevens (naam, e-mail, adres, contactgegevens, sollicitatiedocumenten) worden enkel in het kader van de betreffende vacature (art. 6 al. 1 lid. b) AVG, § 26 Duitse BDSG) of in het kader van de door u verleende toestemming voor het gebruik voor andere vacatures (art. 6 al. 1 lid. a) AVG) verwerkt. Voor zover u uw toestemming voor de verwerking van uw sollicitatiegegevens heeft verleend, kunt u deze te allen tijde herroepen.

Opmerking over gevoelige gegevens: wij wijzen er uitdrukkelijk op dat sollicitaties, in het bijzonder cv's, diploma's en andere door u toegestuurde gegevens, in het bijzonder gevoelige informatie over psychische en fysieke gezondheid, raciale of etnische herkomst, over politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschappen van vakbonden of politieke partijen of over het seksleven kunnen bevatten.

Indien u ons dergelijke informatie in uw online-sollicitatie toestuurt, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat wij deze gegevens voor de afhandeling van de sollicitatie mogen verwerken. Deze gegevensverwerking vindt plaats in overeenstemming met deze gegevensverklaring en de overige, uniforme wetgeving.

Het wissen van toegestuurde gegevens vindt plaats bij afwijzing of bij een negatief antwoord op uw sollicitatie ten vroegste 3 maanden na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Dit geldt niet als wettelijke bepalingen het wissen onmogelijk maken of de verdere opslag voor bewijsvoering vereist is of u een langere bewaarperiode heeft toegestemd.

4. Overdracht aan derden

4.1 Voor zover u persoonlijke gegevens aan ons heeft meegedeeld, worden deze in principe niet aan derden doorgegeven. Een overdracht vindt enkel plaats

 • in het kader van een door u verleende toestemming (vgl. punt 3.2). Bij het verzamelen van de gegevens worden u de ontvanger of categorieën van ontvangers meegedeeld.
 • in het kader van de verwerking van uw aanvragen, uw bestellingen en het gebruik van onze diensten aan belaste onderaannemers, die enkel voor de uitvoering van de opdracht de vereiste gegevens toegestuurd krijgen en enkel voor dit doel gebruiken.
 • in het kader van de verwerking van opdrachtgegevens conform art. 28 AVG aan externe dienstverleners. Deze worden zorgvuldig door ons geselecteerd en met de opdracht belast, zijn gebonden aan onze instructies en de bepalingen van de AVG en worden regelmatig gecontroleerd.
 • in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen aan instanties met recht op informatie.

4.2 Op deze website worden Social Plugins toegepast. Social Plugins zijn webtoepassingen die deze website met geselecteerde sociale netwerken verbinden. De Social Plugins zijn echter niet direct geïntegreerd, maar moeten eerst door een afzonderlijke klik worden geactiveerd. Pas na de activering wordt er een verbinding met het sociale netwerk opgebouwd, onafhankelijk van het feit of u daadwerkelijk de Social Plugins aanklikt. Door middel van deze verbinding kunnen uw IP-adres en gebruikersgegevens van het betreffende sociale netwerk hieraan worden overgedragen. Details over de toegepaste Social Plugins zijn terug te vinden onder punt 6.

5. Cookies

5.1 De website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in de cache van uw browser worden opgeslagen. De volgende soorten cookies, waarvan de omvang en de functie verderop wordt toegelicht, worden op deze website gebruikt:

 • transiënte cookies (zie 5.2)
 • persistente cookies (zie 5.3).

5.2 Transiënte cookies worden automatisch gewist als u de browser sluit. Hieronder vallen vooral de session-cookies. Deze slaan een zogenaamde Session-ID op, waarmee verschillende aanvragen van uw browser aan de gezamenlijke sessie kunnen worden toegewezen. Daardoor kan uw computer worden herkend als u onze website opnieuw bezoekt. De session-cookies worden gewist als u zich uitlogt of de browser sluit.

5.3 Persistente cookies worden automatisch na een bepaalde tijd gewist, die afhankelijk van de cookie kan verschillen. U kunt de cookies in de privacy-instellingen van uw browser te allen tijde wissen.

5.4 U kunt uw browser-instelling naar wens configureren en bijv. het accepteren van Third-Party-Cookies of van alle cookies weigeren. Wij willen u erop wijzen dat u eventueel niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

6. Sociale netwerken

Op onze website vindt u verwijzingen naar het sociale netwerk YouTube. Hiervoor gelden de volgende opmerkingen omtrent de privacybescherming:

Voor de weergave van onze video's maken wij gebruik van de videodienst van YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA ("YouTube"). Juridische basis is art. 6 al. 1 p. 1 lid f AVG.

Voor zover YouTube-video's direct in onze website zijn geïntegreerd, wordt de inhoud van deze video's door YouTube direct naar uw browser doorgestuurd. Tegelijkertijd worden bepaalde gegevens van uw browser naar YouTube doorgestuurd. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of u de video aanklikt of niet. Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die YouTube op deze manier verzamelt. Volgens onze actuele kennis gaat het om de volgende gegevens, in het bijzonder voor de weergave van de geïntegreerde YouTube-video's:

 1. de bezochte pagina op onze website waar de video staat,
 2. de algemeen door uw browser verzamelde gegevens (IP-adres, browsertype en -versie, besturingssysteem, tijdstip),
 3. bij geregistreerde en aangemelde YouTube- of Google-gebruikers: uw Google-gebruikersherkenning.

Geïntegreerde YouTube-video's kunnen eveneens door browser add-ons worden verborgen, zodat het verzamelen van gegevens door YouTube niet plaatsvindt. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld. Als u de koppeling met uw profiel bij YouTube niet wenst, dient u zich voor de activering van de button uit te loggen. YouTube slaat uw gegevens als gebruiksprofielen op en gebruikt ze voor reclame, marktonderzoek en/of op de behoefte aangepaste inrichting van de website. Een dergelijke analyse vindt in het bijzonder (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) plaats voor het uitvoeren van passende reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U heeft een herroepingsrecht tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich aan YouTube dient te wenden.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door YouTube is te vinden in de privacyverklaring. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

7. Duur van de opslag

Uw gegevens worden slechts zolang gebruikt als voor de bestaande klantrelatie vereist is, tenzij u ons uw toestemming heeft verleend of wij een rechtmatige interesse in de verdere verwerking hebben. In deze gevallen verwerken wij uw gegevens tot de herroeping van uw toestemming of totdat u onze rechtmatige interesses herroept. Ongeacht deze herroeping zijn wij op grond van commerciële en fiscale richtlijnen verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor de duur van tien jaar op te slaan.

8. Uw rechten

8.1 Tegenover ons heeft u wat betreft de persoonlijke gegevens de volgende rechten:

 • recht op informatie,
 • recht op rectificatie of verwijdering,
 • recht op beperking van de verwerking,
 • recht op herroeping van de verwerking,
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Stuur uw schriftelijke aanvraag naar Richard Wolf GmbH, Pforzheimer Straße 32, 75438 Knittlingen, e-mail: info@richard-wolf.com.

8.2 U heeft bovendien het recht om aangaande de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons uw beklag te doen bij een toezichthoudende instantie.

Vragen? We zijn er om U te helpen!
Richard Wolf Endoscopie N.V.